Jdi na obsah Jdi na menu

Výrobní čísla a vin kód

Protože hodně uživatelů T613 nemá jasno v  tom, které číslo u T613 je považováno za výrobní, pokusím se v tomto článku osvětlit tyto nejasnosti.

Samozřejmě, že nejjednodušší je prohlásit - Tatra v tom měla bordel, ale toto tvrzení není pravda.

Od začátku výroby T613 se přistoupilo k podobnému číslování vozu jako u předchozího vozu - T603. Byl očíslován podvozek, karoserie a motor. Tato čísla však mezi sebou nekorespondovala a prakticky od náběhu sériové výroby z bran závodu vyjížděly vozy s vyššími čísly karoserie, než podvozku.

Jako výrobní číslo vozu sloužilo číslo podvozku, které bylo vyraženo na hliníkovém štítku, umístěným na horní ploše předního torpéda. V případě výměny popsaného technického průkazu za nový, by toto číslo mělo být zapsáno v kolonce VIN.

 

t613_1_00296_14.png

 

Výrobní číslo karoserie bylo u chromek umístěno na plechovém štítku, který byl přibodován na vnitřní pravé stěně kufru, stejně jako u T603. 

t613_1_00191_12.jpg

Od roku 1979, však číslo karoserie změnilo své umístění a bylo raženo přímo do plechu pravého předního nadkolí a došlo i k zmodernizování výrobního štítku vozu.

tatra-613-2-14072009195.jpg

VIN

 Od roku 1980 byla však světovými výrobci přijata unifikace výrobního čísla automobilu a začal být ražen tzv. Vin kód - Vehicle identification number.  Na tuto unifikaci automobilka Tatra zareagovala až v roce 1985 a na vozech Tatra 613-3 se poprvé objevil VIN.

Co obsahuje Vin kód?

 Vin kod je 17-ti místná kombinace písmen a číslic.

fotografia107.jpg

Pořadí písmen či číslic se nazývají znaky.

Vzorový VIN pro náš příklad použiji  ze své T700 :

TMT 613 018 TP 012072

TMT

První tři pozice jsou určeny pro znaky označující výrobce. 

První znak - písmeno - označuje zemi původu, pro Evropu byla vyhrazena písmena od S do Z, pro Českou republiku písmeno T.

Znaky druhé a třetí pozici  pozici jsou již samotné kódy výrobce, pro Tatru byla určena písmena MT.

613 018

Znaky na pozicích čtyři až devět jsou :

 VDS (Vehicle Descriptor Section) neboli "popisný kód vozidla" a označují model příslušného vozu. Každý výrobce si může toto označení navrhnout podle vlastní volby.

Znaky 613 na pozici čtyři až šest jsou nám předpokládám jasné, na pozicích sedm až devět se již jedná o interní označení modelové řady závodu Tatra.

V Tatře bylo pro jednotlivé modelové řady použito například :

Tatra 613-3                            003

Tatra 613-4                            004

Tatra 613-3 T-R-T                   005

Tatra 613-SV                          006

Tatra 613-4 SV                       007

Tatra 613-4 Long Diamant       008

Tatra 613-4 Mi                        009

Tatra 613-4 Policie                  010

Tatra 613-4 M                        011

Tatra 613-3 Policie                  012

Tatra 613-4 M kat                   013

Tatra 613-Speciál                    S00

Tatra 613-5                            014

Tatra 613-4 Mi Policie              015

Tatra 613 Mi - long                  016

Tatra 613-5 Long                     017

Tatra 613-4 MiL M96 (T700)     018

TP 012072

Znaky na pozicích deset až sedmnáct se označují jako VIS (Vehicle Identifier Section), neboli "jedinečné číslo" a tvoří pořadové výrobní číslo, které jednoznačně identifikuje konkrétní vozidlo. Mechanismus přidělování těchto čísel je ponechán na libovůli výrobce (např. prosté sekvenční číslování), některé znaky však často mají konkrétní význam.

 Znak na 10. pozici velmi často  určuje modelový rok vozu (resp. rok výroby).  V případě Tatry tomu tak bylo vždy a klíč k označení byl stanoven takto :

Znak A znamená rok 1980, B rok 1981 atd. až po Y pro rok 2000. Písmena I, O a Q nebyla použita, neboť hrozí záměna s číslicemi 1 a 0.

Naše písmeno T tedy znamená rok výroby 1997.

Dále by to majitele osobních Tater nemusel zajímat, ale pro zajímavost uvádím, že z důvody vyčerpání číslic abecedy byly pro následující roky  2001–2009 byly vyhrazeny číslice 1–9, rok 2010 už však znovu používá znak A, 2011 znak B atd.

Znak na jedenácté pozici obvykle určuje konkrétní výrobní závod v rámci výrobce. V našem případě je to písmeno P, což značí Příbor. některé sedmistovky však již byly vyrobeny opět v Kopřivnici a ty nesou písmeno K.

Poslední šestičíslí např. 012072 v případě Tatry znamená pořadí vyrobeného vozu.