Jdi na obsah Jdi na menu

Slovo autorů

Obrazek

 

V celé dlouhé historii světového automobilismu byste marně hledali typičtějšího představitele služebníka totalitní moci, než byl vůz TATRA 613 za dob reálného socialismu v ČSSR.

 

 I díky tomu se jejím pohrobkem stala TATRA 700.

 

 

    Na těchto stránkách Vás budeme pravdivě informovat o vozech Tatra 613 a Tatra 700. Informace zde obsažené považujte za relevantní, neboť pracujeme jen s informacemi osobně ověřenými nebo originálními dobovými materiály.

 

Za nás hovoří výsledky:

    Můžeme se pochlubit tím, že jsme jako zcela PRVNÍ dokázali sestavit kompletní bezchybné seznamy vyrobených Tater verzí  Electronic, M95, T700-1 a T700-2, které byly před spuštěním těchto stránek pro celou veřejnost zajímající se o tyto vozy jen velkou neznámou doplněnou o legendy, fámy a mýty.

 

    Dále se můžeme pochlubit nejkvalitnějším článkem o vzniku, vývoji a historii verze T613 Speciál na aktuálním trhu, o čemž svědčí již dva plagiátorské pokusy kopírovat jej i na velmi renomované automobilové servery.

 logo.jpg

Historie webu:

    Říjen 2008

 

    - Tyto stránky vznikly jako prezentace několika vzácných verzí vozu Tatra 613 a Tatra 700, které byly vyrobeny v malých sériích a o kterých se šíří z nám neznámých důvodů mnoho fám a mýtů, přestože tyto verze vznikly relativně nedávno. Středobodem našeho zájmu byly především ministerské, neboli vládní Tatry.

 

    Rok 2011

 

    - Rozšířili jsme svůj zájem o zajímavé kusy osobních vozů Tatra a to konkrétně na Tatra 613 Kupé Vignale, Tatra 613 úprava Scioneri, Tatra Prezident, Tatra 700 GT, Tatra 700 Ecorra a Mtx Tatra V8.

 

    Červenec 2013

 

    - Spustili jsme největší akci v dějinách tohoto webu a to sčítání dochovaných T613 Speciál.

 

    Listopad 2013 

 

    - Pustili jsme se také do sčítání dochovaných T613-1.

 

    Prosinec 2013

 

    - kompletní změna struktury webu

 

    Únor 2014

 

    - Spustili jsme také sčítání dochovaných vozů T613-SV

 

    Rok 2015

 

    - Dosavadní seznamy jsme doplnili o zbývající modelové řady. T613-2 , T613-3, T613-4

 

    Květen 2019

 

    - Proměna struktury celých stránek. Úprava článků a doplnění nových kategorií.

 

 

    Děkujeme všem, kteří nám doposud pomáhali se sháněním informací a každou pomoc do budoucna vítáme.

 

    Zvláštní poděkování patří firmě Krnepo s.r.o za největší přísun vzpomínek, informací a fotografií vztahujících se k  vozům Tatra 7OO, Tatra 613 Model 95 a Tatra 613 Electronic.

    Firma  Krnepo nadále nabízí tyto služby: nejlepší autoservis na Praze 9, autoservis Škoda, pneuservis, autobazar a pronájem limuzín značky Tatra. Také provádí autorizovaný servis vozů Tatra a rychlé, poctivě odvedené opravy vozů všech značek.

 

 

Miloš Bukáček a Martin Bednář - tvůrci webu

Petr Novotný - redaktor článků

Stanislav Roučka - redaktor článků  

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Mike Miln - Semrush Audit and fixes for tatra700.cz

4. 7. 2023 16:08

Hi there,

I have recently conducted an analysis of tatra700.cz for onsite errors and discovered that your website presents several issues that require attention.

Regardless of the product or service you are offering or selling, possessing a site that is inadequately optimized and rife with errors and bugs will not aid in boosting your rankings.

Let us fix your WordPress website problems today and improve your search engine rankings.

More info:
https://www.digital-x-press.com/product/wordpress-seo-audit-and-fix-service/


Regards
Mike Miln

TimothyErari -

3. 7. 2023 20:12

Maricruz - Supercharge Your SEO with High-Quality Backlinks!

3. 7. 2023 9:30

Hey there!

Are you ready to boost your website's SEO to the next level? Look no further because I've got the backlink building expertise you need! I'm Jamshed, a backlink guru with a passion for helping businesses like yours skyrocket their online presence.

I've got some exciting news—I offer top-notch backlink building services that will supercharge your website's visibility. Whether you're a small business, an aspiring blogger, or a seasoned entrepreneur, I've got the skills and know-how to take your website from hidden gem to shining star.

Imagine your website ranking higher in search engine results, attracting more organic traffic, and leaving your competitors in the digital dust. Well, with my backlink building services, that dream can become a reality.

Here's the deal—I'm all about quality over quantity. I specialize in building high-quality, authoritative backlinks that search engines love. No spammy links or shady tactics here! I'll carefully select relevant and reputable websites to place your backlinks, ensuring maximum impact and long-term success.

But wait, there's more! I offer a range of gig options on Fiverr to fit your specific needs and budget. From targeted outreach to guest posting and niche-specific link building, I've got the right package to propel your website to new heights.

Working with me means you'll get personalized attention, transparent communication, and results that speak for themselves. I'm dedicated to your success and will go above and beyond to deliver the backlinks your website deserves.

So, are you ready to unleash the power of backlinks and watch your website soar? Head over to my Fiverr gig at https://www.fiverr.com/jamshednarayana to learn more and take the first step toward online greatness.

Don't miss out on this opportunity to level up your SEO game. Let's join forces and build a backlink empire that will make your competitors green with envy!

If you have any questions or want to discuss your specific backlink needs, feel free to reach out. I'm here to help and can't wait to work with you!

Wishing you backlink success,

Jamshed

Mike Backer - Whitehat SEO for tatra700.cz

1. 7. 2023 3:31

Hello,

I have recently reviewed the tatra700.cz for the ranking keywords and have discovered that your website could benefit from an enhancement.

We'll boost your standings naturally and securely, employing only the most up-to-date, white-hat techniques, while also providing regular updates and exceptional assistance.

More info:
https://www.hilkom-digital.de/seo-expert-services/


Regards
Mike Backer

Hilkom Digital SEO Experts

Mike Bosworth - Domain Authority of your tatra700.cz

27. 6. 2023 5:43

Hi there,

I have reviewed your domain in MOZ and have observed that you may benefit from an increase in authority.

Our solution guarantees you a high-quality domain authority score within a period of three months. This will increase your organic visibility and strengthen your website authority, thus making it stronger against Google updates.

Check out our deals for more details.
https://www.monkeydigital.co/domain-authority-plan/

NEW: Ahrefs Domain Rating
https://www.monkeydigital.co/ahrefs-seo/

Thanks and regards
Mike Bosworth

Mike Young - Improve local visibility for tatra700.cz

23. 6. 2023 22:38

If you have a local business and want to rank it on google maps in a specific area then this service is for you.

Google Map Stacking is one of the best ways to rank your GMB in a specific mile radius.

More info:
https://www.speed-seo.net/product/google-maps-pointers/

Thanks and Regards
Mike Young


PS: Want an all in one Local Plan that includes everything?
https://www.speed-seo.net/product/local-seo-package/

Milagro - Dominate Google My Business with CTR Booster - Exclusive Offer Inside!

16. 6. 2023 16:27

Hey Fellow Business Owner,

Hope this message finds you crushing it in the online marketing game. I've got something epic to share with you today that'll blow your mind and take your Google My Business (GMB) domination to a whole new level. Buckle up, my friend, because it's time to introduce you to CTR Booster (https://bit.ly/3WlqCMM) – the ultimate weapon for click-through rate optimization.

You know how crucial it is to make your GMB listing stand out, right? Well, get ready to leave your competitors in the dust. CTR Booster, developed by the geniuses at Turboware.net, is designed to skyrocket your click-through rate and make your GMB listing the irresistible choice for potential customers.

Check out the insane benefits of adding CTR Booster to your SEO arsenal:

Crush Your CTR Records: CTR Booster employs wickedly advanced algorithms and battle-tested strategies to optimize your click-through rate on GMB. Kiss average CTRs goodbye, my friend. Get ready to shatter your KPI's and watch as your listing climbs to the top, leaving competitors scratching their heads.

Outrank and Outshine: Time to go from average Joe to SEO superhero. With CTR Booster, you can outperform your competitors, leaving them in the dust. Manipulate that click-through rate like a boss and secure top rankings on GMB. You'll become the local legend everyone looks up to, while others wonder how the heck you did it.

Traffic Galore: Picture this – a stampede of highly targeted traffic rushing to your business. CTR Booster makes it happen. By optimizing your click-through rate, you'll attract a swarm of potential customers who can't resist clicking on your listing. Get ready to welcome more foot traffic, more inquiries, and more sales than ever before.

Now, here's the kicker. I've managed to score you an exclusive 30% discount on CTR Booster (https://bit.ly/3WlqCMM). That's right, my friend, a whopping 30% off to unlock the true power of click-through rate manipulation. Just click on this link now (https://bit.ly/3WlqCMM) to claim your copy of CTR Booster and lock in your low price.

Don't let this opportunity slip through your fingers. Take action now and grab your unfair advantage in the SEO game. Head over to our website [https://bit.ly/3WlqCMM] to learn more about CTR Booster and secure your copy today. And hey, if you've got any questions or need ninja-level support, my team is ready to rock and roll.

Prepare to dominate GMB like never before with CTR Booster. Don't forget to use promo code BOOST30 to claim your 30% discount!

Cheers,

SEO Enthusiast and Traffic Ninja
CTR Booster Sales Rep
Max Winters

Mike Richards - NEW: Semrush Backlinks

14. 6. 2023 13:33

Greetings

This is Mike Richards

Let me introduce to you our latest research results from our constant SEO feedbacks that we have from our plans:

https://www.strictlydigital.net/product/semrush-backlinks/

The new Semrush Backlinks, which will make your tatra700.cz SEO trend have an immediate push.
The method is actually very simple, we are building links from domains that have a high number of keywords ranking for them. 

Forget about the SEO metrics or any other factors that so many tools try to teach you that is good. The most valuable link is the one that comes from a website that has a healthy trend and lots of ranking keywords.
We thought about that, so we have built this plan for you

Check in detail here:
https://www.strictlydigital.net/product/semrush-backlinks/

Cheap and effective

Try it anytime soon


Regards

Mike Richards

mike@strictlydigital.net

Mike Thornton - Semrush Audit and fixes for tatra700.cz

6. 6. 2023 11:11

Greetings

I have just took an in depth look on your tatra700.cz for the current onsite SEO status and saw that your website has a handful of issues which should be addressed.

No matter what you are offering or selling, having a poor optimized site, full of bugs and errors, will never help your ranks.

Let us fix your wordpress site errors today and get your ranks reach their full potential

More info:
https://www.digital-x-press.com/product/wordpress-seo-audit-and-fix-service/


Regards
Mike Thornton

mouse pad - mouse pad

5. 6. 2023 5:25

Looking for a mouse pad that will provide the perfect surface for your mouse, while also adding a touch of style to your desk setup? Our products are designed to provide the perfect blend of form and function, with a range of designs and colors to choose from.
https://helpgametools.com/ mouse pad

Iris - Dominate Google My Business with CTR Booster - Exclusive Offer Inside!

3. 6. 2023 21:58

Hey Fellow Business Owner,

Hope this message finds you crushing it in the online marketing game. I've got something epic to share with you today that'll blow your mind and take your Google My Business (GMB) domination to a whole new level. Buckle up, my friend, because it's time to introduce you to CTR Booster (https://bit.ly/3WlqCMM) – the ultimate weapon for click-through rate optimization.

You know how crucial it is to make your GMB listing stand out, right? Well, get ready to leave your competitors in the dust. CTR Booster, developed by the geniuses at Turboware.net, is designed to skyrocket your click-through rate and make your GMB listing the irresistible choice for potential customers.

Check out the insane benefits of adding CTR Booster to your SEO arsenal:

Crush Your CTR Records: CTR Booster employs wickedly advanced algorithms and battle-tested strategies to optimize your click-through rate on GMB. Kiss average CTRs goodbye, my friend. Get ready to shatter your KPI's and watch as your listing climbs to the top, leaving competitors scratching their heads.

Outrank and Outshine: Time to go from average Joe to SEO superhero. With CTR Booster, you can outperform your competitors, leaving them in the dust. Manipulate that click-through rate like a boss and secure top rankings on GMB. You'll become the local legend everyone looks up to, while others wonder how the heck you did it.

Traffic Galore: Picture this – a stampede of highly targeted traffic rushing to your business. CTR Booster makes it happen. By optimizing your click-through rate, you'll attract a swarm of potential customers who can't resist clicking on your listing. Get ready to welcome more foot traffic, more inquiries, and more sales than ever before.

Now, here's the kicker. I've managed to score you an exclusive 30% discount on CTR Booster (https://bit.ly/3WlqCMM). That's right, my friend, a whopping 30% off to unlock the true power of click-through rate manipulation. Just click on this link now (https://bit.ly/3WlqCMM) to claim your copy of CTR Booster and lock in your low price.

Don't let this opportunity slip through your fingers. Take action now and grab your unfair advantage in the SEO game. Head over to our website [https://bit.ly/3WlqCMM] to learn more about CTR Booster and secure your copy today. And hey, if you've got any questions or need ninja-level support, my team is ready to rock and roll.

Prepare to dominate GMB like never before with CTR Booster. Don't forget to use promo code BOOST30 to claim your 30% discount!

Cheers,

SEO Enthusiast and Traffic Ninja
CTR Booster Sales Rep
Max Winters

Mike Fane - Domain Authority of your tatra700.cz

3. 6. 2023 2:13

Hi there

Just checked your tatra700.cz in MOZ and saw that you could use an authority boost.

With our service you will get a guaranteed Domain Authority score within just 3 months time. This will increase the organic visibility and strengthen your website authority, thus getting it stronger against G updates as well.

For more information, please check our offers
https://www.monkeydigital.co/domain-authority-plan/

NEW: Semrush DA is now possible
https://www.monkeydigital.co/semrush-da/

Thanks and regards
Mike Fane

Mike Salisburry - AI Monthly SEO plans

2. 6. 2023 23:07

Hi there

I have just analyzed tatra700.cz for its SEO Trend and saw that your website could use a boost.

We will increase your ranks organically and safely, using state of the art AI and whitehat methods, while providing monthly reports and outstanding support.

More info:
https://www.hilkom-digital.de/cheap-seo-packages/

Regards
Mike Salisburry

Mike Dickinson - Improve local visibility for tatra700.cz

24. 5. 2023 4:51

If you have a local business and want to rank it on google maps in a specific area then this service is for you.

Google Map Stacking is one of the best ways to rank your GMB in a specific mile radius.

More info:
https://www.speed-seo.net/product/google-maps-pointers/

Thanks and Regards
Mike Dickinson


PS: Want an all in one Local Plan that includes everything?
https://www.speed-seo.net/product/local-seo-package/

Mike Hodges - NEW: Semrush Backlinks

21. 5. 2023 14:04

Hi there

This is Mike Hodges

Let me present you our latest research results from our constant SEO feedbacks that we have from our plans:

https://www.strictlydigital.net/product/semrush-backlinks/

The new Semrush Backlinks, which will make your tatra700.cz SEO trend have an immediate push.
The method is actually very simple, we are building links from domains that have a high number of keywords ranking for them. 

Forget about the SEO metrics or any other factors that so many tools try to teach you that is good. The most valuable link is the one that comes from a website that has a healthy trend and lots of ranking keywords.
We thought about that, so we have built this plan for you

Check in detail here:
https://www.strictlydigital.net/product/semrush-backlinks/

Cheap and effective

Try it anytime soon


Regards

Mike Hodges

mike@strictlydigital.net

Josephvop - A revolutionary new system of advertising.

19. 5. 2023 21:42

Wassup? tatra700.cz

Did you know that it is possible to send message effectively and legally? We tender a new legitimate method of sending commercial offers through feedback forms. These feedback forms can be spotted on numerous sites.
When such business proposals are sent, no personal data is used, and messages are securely sent to forms specifically designed to receive them. As Communication Forms are seen as important, messages sent through them are unlikely to be marked as spam.
You can now take advantage of our service free of charge.
We can dispatch up to 50,000 messages to you.

The cost of sending one million messages is $59.

This offer is automatically generated.
Please use the contact details below to get in touch with us.

Contact us.
Telegram - https://t.me/FeedbackFormEU
Skype live:feedbackform2019
WhatsApp +375259112693
WhatsApp https://wa.me/+375259112693

We only use chat for communication.

EdwinHig - ChatCrypto

10. 5. 2023 10:23

ChatCrypto is building a high performance AI Bot which is CHATGPT of CRYPTO.
We are launching the Worlds first deflationary Artificial Intelligence token (CHATCRYPTOTOKEN) which will be used as a payment gateway to license
Join the Chatcrypto community today with peace of mind and happiness, as registering for an account will reward you with 1600 Chatcrypto tokens (CCAIT) for free
Project link https://bit.ly/41Fp0jc
Not only that, for every person you refer to Chatcrypto, you'll earn an additional 1600 tokens for free.
q1w2e19z

Mike Dyson - Semrush Audit and fixes for tatra700.cz

10. 5. 2023 5:46

Hello

I have just took an in depth look on your tatra700.cz for onsite errors and saw that your website has a handful of issues which should be addressed.

No matter what you are offering or selling, having a poor optimized site, full of bugs and errors, will never help your ranks.

Let us fix your wordpress site errors today and get your ranks reach their full potential

More info:
https://www.digital-x-press.com/product/wordpress-seo-audit-and-fix-service/


Regards
Mike Dyson

Mike Thompson - AI Monthly SEO plans

7. 5. 2023 11:01

Good Day

I have just took an in depth look on your tatra700.cz for the current search visibility and saw that your website could use an upgrade.

We will enhance your ranks organically and safely, using state of the art AI and whitehat methods, while providing monthly reports and outstanding support.

More info:
https://www.hilkom-digital.de/cheap-seo-packages/

Regards
Mike Thompson

youscarlet022 - youscarlet022

4. 5. 2023 11:04

try to visit this site, here you will know what you can see that can be seen in western visaya. I hope it helps. thank you

https://westernvisayastravel.blogspot.com/
https://youscarlet022.wixsite.com/bacolod-travel